Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PAPI Serwis Paweł Myrda z siedzibą w 43-200 Pszczyna ul. Bolesława Śmiałego 1/27, zwany dalej Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie na adres: ul. Bolesława Śmiałego 1/27, 43-200 Pszczyna lub e-mail: serwispapi@gmail.com lub telefonicznie 504-624-373

Firma PAPI Serwis Paweł Myrda zbiera i przetwarza dane osobowe na potrzeby realizacji zleceń, a także na potrzeby informowania klientów drogą mailową lub telefoniczną o swojej aktualnej ofercie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest jej zawarcie.

Dzwoniąc do firmy PAPI Serwis Paweł Myrda wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu późniejszego kontaktu, realizacji zlecenia.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z formularza kontaktowego, realizacji zleceń oraz na prowadzenie korespondencji dotyczącej zapytań ofertowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – do czasu cofnięcia zgody.

Ponadto, od 25 maja 2018 r. będzie miał/miała Pan/Pani prawo do:
a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
b) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Informuję, że firma PAPI Serwis Paweł Myrda dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Informuje, że firma PAPI Serwis Paweł Myrda wyraża zgodne na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Z wyrazami szacunku,
Administrator Danych Osobowych
PAPI Serwis Paweł Myrda